Επικοινωνία

Theodoros Dimitriou
Lefki Symphonia
c/o The Lab Records
Veikou 73
11741 Athens
Greece

Τηλέφωνο: +30 21 0382 5805
Email: lefkisymphonia@gmail.com

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο/Υπεύθυνος σύνταξης

Theodoros Dimitriou

Επίλυση διαφορών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για online επίλυση διαφορών (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορεί να βρεθεί παραπάνω στην ανακοίνωση του ιστότοπου.

Διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών

Δεν είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχοι υπηρεσιών, είμαστε υπεύθυνοι για το ίδιο το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων σύμφωνα με την παράγραφο 7, τμήμα. 1 German Telemedia Act (TMG). Ωστόσο, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 έως 10 της Γερμανικής Πράξης Τηλεμετρίας (TMG), οι πάροχοι υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν μόνιμα τις υποβληθείσες ή αποθηκευμένες πληροφορίες ή να αναζητούν στοιχεία που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

Οι νομικές υποχρεώσεις για την αφαίρεση πληροφοριών ή τον αποκλεισμό της χρήσης των πληροφοριών παραμένουν χωρίς αμφισβήτηση. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη είναι δυνατή μόνο κατά τη στιγμή της γνώσης σχετικά με μια συγκεκριμένη παράβαση του νόμου. Τα παράνομα περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως μόλις μάθουμε γι ‘αυτά.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων. Δεν έχουμε καμία επίδραση στο περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για αυτά τα περιεχόμενα. Οι πάροχοι ή οι διαχειριστές συνδεδεμένων ιστότοπων είναι πάντα υπεύθυνοι για το δικό τους περιεχόμενο.
Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι είχαν ελεγχθεί για πιθανές παραβιάσεις του νόμου κατά τη δημιουργία του συνδέσμου. Το παράνομο περιεχόμενο δεν εντοπίστηκε κατά τη στιγμή της σύνδεσης. Δεν μπορεί να επιβληθεί μόνιμη παρακολούθηση του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστότοπων χωρίς εύλογες ενδείξεις ότι υπήρξε παράβαση του νόμου. Οι παράνομοι σύνδεσμοι θα καταργηθούν αμέσως μόλις λάβουμε γνώση αυτών.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι συλλογές που δημοσιεύονται σε αυτούς τους ιστότοπους από τους παρόχους υπόκεινται στους γερμανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή καθώς και η χρήση οποιουδήποτε είδους εκτός του πεδίου του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτούν γραπτή άδεια του δημιουργού ή του δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτών των ιστότοπων επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική χρήση.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του περιεχομένου μας χωρίς άδεια του δημιουργού.

Οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών τηρούνται εφόσον το περιεχόμενο σε αυτούς τους ιστότοπους δεν προέρχεται από τον πάροχο. Οι συνεισφορές τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο υποδεικνύονται ως τέτοιες. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, ενημερώστε μας. Τέτοια περιεχόμενα θα αφαιρεθούν αμέσως.